Tag: amulet

Results

  • Welcome to your campaign!

    h5. _Dzień pierwszy_ Obudziłem się w pogrążonej w mroku komnacie grobowca. Przed oczami majaczyły mi się niezrozumiałe obrazy, pełne obcych, a jednocześnie dziwnie znajomych twarzy. W rękach trzymałem *amulet* zerwany z kamiennego postumentu. Osadzony …