Tag: karawana

Results

  • Na tropie Mili

    [[File:730380 | class=media-item-align-right | 200px | 3977049-8697233968-13858.jpg]] h5. _Dzień pierwszy - popołudnie_ Po naprawieniu żaglowca ruszyłem na poszukiwania [[:mila | Mili]]. W oddali dostrzegłem wystające z wydmy deski. Kiedy tam się …