Tag: pożegnanie

Results

  • Rozdroża

    h5. _Dzień dziewiąty, wieczór_ [[File:733250 | class=media-item-align-right | 200px | ghost.jpg]] Wieczór spędziłem w samotności. Miałem wiele do przemyślenia. Kiedy zachodziło słońce miałem wrażenie, że nie jestem sam. Na początku sądziłem, że [[: …